โครงการ : สถานบริการสาธารณสุขชุมชน

Pic cover_Baan Mong Mai Pattana_Baan Tak (1)

โครงการ

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 2559


สถานที่

อาคารสาธารณสุขชุมชนบ้านม้งใหม่พัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


วันที่

13 พฤศจิกายน 2561


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ นำโดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิก เดินทางไปส่งมอบอาคารสาธารณสุขชุมชนบ้านม้งใหม่พัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสุพร  กาวินำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก รับมอบอาคารในครั้งนี้   โดยอาคารหลังนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 600,000 บาท

 

GALLERY