โครงการ :ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ

2_Camp 2559 Aji Talent Scholarship

โครงการ

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ปีที่ 1

สถานที่

ที่:ห้องชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)


วันที่

29 มีนาคม 2560 


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ผ่านโครงการ
“ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajinomoto Talent Scholarship) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 โดยมี นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายบรรลือ วิศิษฏอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมการศึกษา ร่วมเป็นประธานและมอบทุนให้น้องๆ ที่มีผลการเรียนดีเด่นและกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 65 ทุน รวมมูลค่าทุนกว่า 4 ล้านบาท ณ ห้องชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)

นอกเหนือจากการมอบทุนดังกล่าวแล้ว มูลนิธิฯ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนฯ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงกับกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ผ่านการฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาทุนฯได้เพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองก่อนจะออกไปสู่โลกของการทำงานในอนาคตอีกด้วย

 

GALLERY