โครงการ :ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ

Ok_Cover_ATS Leadership Camp No 1-2561 year

โครงการ

“ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ สำหรับนักศึกษาทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2561

สถานที่

ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


วันที่

19-21 มกราคม 2562


โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษา “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของตนเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่จะออกไปสู่โลกของการทำงานจริง ทั้งเรื่องของการเรียนรู้การกรอกใบสมัครงานอย่างถูกต้อง การทดลองการสัมภาษณ์งานกับพี่ๆ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อเป็นการฝึกและเรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการสัมภาษณ์งาน นอกจากนั้นแล้วยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่สนใจอยากร่วมงาน หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ โดยได้ให้น้องๆ ได้กรอกใบสมัครงานไว้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลอีกด้วย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2562 โดยมี นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการเข้าค่าย และยังได้รับเกียรติจาก
นายธีระชัย ขันธิกุล ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดกิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้

 

GALLERY