โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด

IMG_0048

โครงการ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมอบรางวัลอายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ดแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น “ด้านโภชนาการ” ประจำปี 2562


สถานที่

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


วันที่

3 ตุลาคม 2562


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ (คนที่สามขวามือ)          คุณศรชัย กุสันใจ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ ฯ (คนแรกจากขวามือ) ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย (NAT) มอบรางวัลอายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ดแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านโภชนาการ ประจำปี 2562 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัย มูลค่า 1 แสนบาท แก่ ดร. ปิยะ เต็มวิริยะนุกุล ซึ่งมีผลงานวิจัยในหัวข้อ “Drosophila melanogaster as a model organism for non-communicable disease and neurodegenerative diseases, such as Obesity, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and Premature aging” และได้นำเสนอการบรรยายบนเวทีการประชุมวิชาการประจำปี 2562 อีกด้วย