โครงการ :ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดในประเทศไทย

1-Banner-60ปีaji

โครงการ

โอกาสครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดในประเทศไทย


สถานที่


วันที่

29 เมษายน พ.ศ.2563


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมฉลอง ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจะมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทย เคียงคู่กับ “อายิโนะโมะโต๊ะ” ในการสร้างสังคม “กินดี มีสุข” ให้กับคนไทยต่อไป

สามารถเข้าชมเว็บไซต์บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่ : https://www.ajinomoto.co.th/th “