ประวัติ นักศึกษาทุนระดับปริญญาโท

ชื่อ นายปวีณ ผ่องสมบูรณ์


ประวัติการศึกษา

2560 – 2563
ได้รับทุนการศึกษาโครงการ ASEAN SCHOLARSHIP ปีที่ 8 ศึกษาวิจัย และ ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2555 – 2559
ปริญญาตรีสาขา Electronics and Communication engineering คณะ/สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (เกรดเฉลี่ย 3.34 )
2552 – 2555
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน นครสวรรค์ สาขา วิทย์-คณิต(เกรดเฉลี่ย 3.63)

 


ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น


ความในใจ

ผมรู้สึกว่าตัวผมเองเป็นคนที่โชคดีมาก ที่มีโอกาสได้รับทุนอายิโนะโมะโต๊ะ อันมีค่านี้ เพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก ผมขอขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ที่ได้ให้โอกาสและประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่หาได้ยากมาก ผมจะตั้งใจเรียนและทำหน้าที่ให้สมกับที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย และนำความรู้และประสบการณ์จากการไปศึกษาต่อครั้งนี้ กลับมาพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยให้ก้าวหน้าขึ้น

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”289″ gal_title=”news-Scholarship-2016″]