ประวัติ นักศึกษาทุนระดับปริญญาโท

ชื่อ นางสาวกุลนุช ชุติเสมาชัย


ประวัติการศึกษา

2558 – 2561
ได้รับทุนการศึกษาโครงการ ASEAN SCHOLARSHIP ปีที่ 6 ศึกษาวิจัย และ ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2550 – 2555
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกรดเฉลี่ย 3.65)
2547 – 2550
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สาขาวิทย์-คณิต(เกรดเฉลี่ย 3.77)

 


ปัจจุบัน

ศึกษาระดับปริญญาโท อยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


ความในใจ

อยากจะขอขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะที่ทำความฝันของหนูให้เป็นจริง ทำให้หนูได้มีโอกาสมาศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยโตเกียว ที่ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลก ขอบคุณพี่ๆจากทางมูลนิธิที่ดูแลกันเป็นอย่างดีตั้งแต่ก่อนมา ขอบคุณรุ่นพี่ทุนที่คอยให้คำปรึกษาเมื่อมาถึง ขอบคุณมากๆค่ะ สัญญาว่าจะตั้งใจเรียน จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้คุ้มค่ากับการได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนรุ่นที่ 6 ค่ะ

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”216″ gal_title=”Kunlanuch”]