โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 1

สถานที่

มูลนิธินิมิตรใหม่เพื่อชีวิต อ.แม่ลาว จ.เชียงใหม่

สิ่งก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ขนาด 11×11 เมตร

ก่อสร้างโดย

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะกรรมการ เจ.ซี.ซี. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

น้องๆ จากสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เดินทางไปยังมูลนิธินิมิตรใหม่เพื่อชีวิต อ.แม่ลาว จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 11×11 เมตร ซึ่งได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้างจาก โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” จำนวน 400,000 บาท โดยได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 แล้ว ในครั้งนี้มีน้องๆชาวค่ายกว่า 40 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 10 – 24 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา และในครั้งนี้มีคณะกรรมการ เจ.ซี.ซี. จากบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมอาสาในครั้งนี้ด้วย

พิธีส่งมอบอาคาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 นำโดย คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ ส่งมอบให้กับคุณสุนีย์ ศรีทะวงศ์ ประธานมูลนิธินิมิตรใหม่เพื่อชีวิต โดยมีน้องๆ ครู และชาวบ้านมาร่วมรับมอบอาคารหลังนี้ เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ประโยชน์กันต่อไป

 

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”32″ gal_title=”StudentV.Camp-2012-05″]