โครงการ :พิธีมอบทุนบุตร-ธิดา พนักงาน

โครงการ

พิธีมอบทุนบุตร-ธิดา พนักงาน ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2555

สถานที่

อาคารศรีอยุธยา บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด


วันที่

25  สิงหาคม 2555


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำทีมโดย มร.โยอิชิโร โทกาชิ และ นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการและกรรมการสมทบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ปีที่ 24 ประจำปี 2555 ให้แก่บุตร-ธิดา พนักงาน ซึ่งได้มีการมอบทุนการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี และความสามารถพิเศษ ซึ่งในปีนี้มีน้องๆ บุตรธิดาพนักงาน ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 481 คน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 1,099,500 บาท โดยพิธีมอบทุนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555

นอกจากการมอบทุนแล้ว น้องๆ ยังได้ร่วมกิจกรรมสาระบันเทิงพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ที่มูลนิธิฯ ได้จัดไว้ให้แล้ว กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหลายหน่วยงาน รวมถึงบริษัทในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ ทำให้บรรยากาศงานวันพิธีมอบทุนในปีนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่น “ทั้งอิ่ม ทั้งสนุก ทั้งมีความสุขและปลาบปลื้มใจ” ไปตามๆ กันเลยทีเดียว

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”131″ gal_title=”em2012″]