โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง

สถานที่

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านพอกะทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก


สิ่งก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6×12 เมตร


ก่อสร้างโดย

ค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ ได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับน้องๆ นักศึกษาค่าย 2 ค่าย ได้แก่ ค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ ชมรมอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมมูลค่า 450,000 บาท บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาในเรื่องของโครงการค่ายและกิจกรรมจิตอาสาที่จะจัดขึ้นอย่างเป็นกันเอง สำหรับ น้องๆนักศึกษาค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้าง จำนวน 250,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งมีน้องๆ อาสาจำนวนกว่า 70 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2554

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”173″ gal_title=”Student V.Camp2011-7″]