โครงการ :พิธีมอบทุนบุตร-ธิดา พนักงาน

โครงการ

พิธีมอบทุนบุตร-ธิดา พนักงาน ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2556

สถานที่

โรงเรียนศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


วันที่

7  กันยายน 2556


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำทีมโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิฯ  มร.เอะสึฮิโระ ทาคะโตะ และ นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการและกรรมการสมทบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ปีที่ 25 ประจำปี 2556 ให้แก่บุตร-ธิดา พนักงาน ซึ่งได้มีการมอบทุนการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี และความสามารถพิเศษ ซึ่งในปีนี้มีน้องๆ บุตรธิดาพนักงาน ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 535 คน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 1,205,000 บาท โดยพิธีมอบทุนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556

นอกจากการมอบทุนแล้ว น้องๆ ยังได้ร่วมกิจกรรมสาระบันเทิงพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ที่มูลนิธิฯ ได้จัดไว้ให้แล้ว กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหลายหน่วยงาน รวมถึงบริษัทในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ ทำให้บรรยากาศงานวันพิธีมอบทุนในปีนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่น “ทั้งอิ่ม ทั้งสนุก ทั้งมีความสุขและปลาบปลื้มใจ” ไปตามๆ กันเลยทีเดียว

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”130″ gal_title=”employee2013″]