โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 4

สถานที่

มัสยิดดารุลอีมาน บ้านท่าหิน อ.เมือง จ.สตูล

สิ่งก่อสร้าง

อาคารเรียนคุรุสัมพันธ์ ขนาด 6×15 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ปิยวรรณ  อยู่นคร ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเรียน ให้กับ มัสยิดดารุลอีมาน บ้านท่าหิน อ.เมือง จ.สตูล ก่อสร้างโดย ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา โดยมี เลื่อน เส็นติระ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน  เป็นผู้รับมอบอาคารเรียนคุรุสัมพันธ์ เมื่อ 7 มกราคม 2559 โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากชาวมัสยิดดารุลอีมาน บ้านท่าหิน อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

สำหรับค่าย ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 217,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสากว่า 120 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่  28 ธันวาคม 2558  –  7 มกราคม 2559

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”272″ gal_title=”StudentV.Camp-2015-06″]