โครงการ :พิธีมอบทุนบุตร-ธิดา พนักงาน

Cover_Scholarship to children of AJT group employee No 30- 2561 (1)

โครงการ

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุตร-ธิดาพนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย” ปีที่ 30 ประจำปี 2561

สถานที่

หอประชุมชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ


วันที่

22 กันยายน 2561


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงาน กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของพนักงาน โดย พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และ กรรมการบริษัทฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งมีผู้รับทุนมาร่วมพิธีมอบทุน จำนวน 177 คน จากผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ทั้งสิ้น 660 คน รวมเป็นเงินทุนกว่า 1.57 ล้านบาท โดยในวันดังกล่าวมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรม เกม และนำร้านอาหารชื่อดังมาให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับประทานกันอย่างเต็มที่ พิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561  ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

นอกจากการมอบทุนแล้ว น้องๆ ยังได้ร่วมกิจกรรมสาระบันเทิงในช่วงเช้า และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหลายหน่วยงานและบริษัทในเครือ ทำให้บรรยากาศในวันพิธีมอบทุนในปีนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งอิ่ม ทั้งสนุก ทั้งมีความสุขและปลาบปลื้มใจ ไปตามๆ

 

GALLERY