โครงการ :อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

โครงการ

“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


สถานที่

 


วันที่

28 ธันวาคม 2565


“ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบก่อสร้างโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2565

โดยสามารถดูประกาศรายชื่อ และรายละเอียดต่างๆ ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการได้จากลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1KKjQZj0FFuMTAMuVztgIoIE2ZOolEXuP

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาอีกครั้ง  โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันสิทธิ์และเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร ในขั้นตอนต่อไป โดยสามารถยืนยันสิทธิ์ได้จากลิงก์ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrjgPriy9kv3wo781UPEZ_x6ab7hlgMeomsQNt9ZV1YnTmjg/viewform

 

มูลนิธิฯ จะส่งหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ผ่านทาง สพฐ. ต่อไป