โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ชมรมค่ายอาสานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ตำบลปากหมาก

สิ่งก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์ ขนาด 6 x 9 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมค่ายอาสานนทรีทักษิณ

เชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ ได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับน้องๆ นักศึกษาค่าย 2 ค่าย ได้แก่ ค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ ชมรมอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมมูลค่า 450,000 บาท บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาในเรื่องของโครงการค่ายและกิจกรรมจิตอาสาที่จะจัดขึ้นอย่างเป็นกันเอง น้องๆนักศึกษาชมรมค่ายอาสานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งมีน้องๆอาสา กว่า 80 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 13-27 ตุลาคม 2554 โดยได้จัดกิจกรรมค่ายอาสามาเป็นครั้งที่ 34 แล้ว

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”172″ gal_title=”Student V.Camp2011-6″]