โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 1

สถานที่

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านดอยน้อย อ.ดอยเต่า

สิ่งก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ขนาด 6×12 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์
คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลังจากที่นักศึกษา ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะรัฐศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการออกค่ายอาสาจำนวนเงิน 110,000 บาท จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อเดินทางไปก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6×12 เมตร ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556 ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านดอยน้อย อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาชาวค่ายร่วมเดินทางไปออกค่ายกว่า 100 คน

นักศึกษาชาวค่ายและชาวบ้านในพื้นที่ต่างช่วยกันดำเนินโครงการ และก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ และได้มีการจัดพิธีส่งมอบอาคารหลังนี้ ให้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านดอยน้อย ขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2556 โดยมี นางปิยวรรณ อยู่นคร ผู้จัดการมูลนิธิฯ และทีมงาน ร่วมส่งมอบอาคาร บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยอบอุ่น ความสุขและความอิ่มเอมใจของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมพิธีในวันนั้น

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”27″ gal_title=”StudentV.Camp-2012-01″]