โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 2

สถานที่

โรงเรียนบ้านดอนหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

สิ่งก่อสร้าง

อาคารศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและห้องสมุดภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนาด 16×24 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมศิลป์อีสาน สาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้านวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และห้องสมุดภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนาด 16×24 เมตร ให้กับ โรงเรียนบ้านดอนหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานรับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากการแสดงของน้องๆนักเรียนบ้านดอนหวาย น้องๆชาวค่าย และจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น อีกทั้งยังมีกิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลา สร้างความประทับใจและเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี

อาคารหลังนี้ก่อสร้างโดย ชมรมศิลป์อีสาน สาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารจากอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งทางชมรมได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสานี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว และมีน้องๆ ชาวค่ายกว่า 160 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”208″ gal_title=”StudentV.Camp-2013-05″]