โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 2

สถานที่

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดระยอง

สิ่งก่อสร้าง

สระว่ายน้ำวารีบำบัด ขนาด 4×6 เมตร ระบบน้ำวนบำบัด

ก่อสร้างโดย

ชมรมโนรีไทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

น้องๆ อาสาสมัครจากชมรมโนรีไทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เดินทางไปศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดระยอง เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำวารีบำบัด ขนาด 4×6 เมตร ระบบน้ำวนบำบัด ซึ่งได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” จำนวน 300,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารจากอายิโนะโมะโต๊ะ โดยได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว ในครั้งนี้มีน้องๆ ชาวค่ายกว่า 20 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

โดยมีพิธีส่งมอบอาคาร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 นำทีมมอบโดย นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ส่งมอบอาคารให้กับ นายอรุณ ชุ่มทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษระยอง ซึ่งบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมพิธีในวันนั้นเป็นอย่างมาก

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”209″ gal_title=”StudentV.Camp-2013-07″]