โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 2

สถานที่

โรงเรียนบ้านดงกลาง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

สิ่งก่อสร้าง

อาคารการเรียนรู้อเนกประสงค์ ขนาด 6×12 เมตร

ก่อสร้างโดย

เครือข่าวเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step

น้องๆ อาสาจาก จากเครือข่าวเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านดงกลาง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อก่อสร้างอาคารการเรียนรู้อเนกประสงค์ ขนาด 6×12 เมตร ซึ่งได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” จำนวน 230,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารจากอายิโนะโมะโต๊ะ ในครั้งนี้มีน้องๆ ชาวค่ายกว่า 110 คน ได้เดินทางไปทำกิจกรรมในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา และมีพิธีส่งมอบอาคารเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 นำโดย นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ส่งมอบอาคารให้กับ ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมงานในวันนั้น

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”50″ gal_title=”StudentV.Camp-2013-08″]