โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 3

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเทพภูเงิน
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

สิ่งก่อสร้าง

อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 7.35 x 8.85 เมตร
ศาลาชุมชน ขนาด 8×8 เมตร

ก่อสร้างโดย

ค่ายสถาปัตย์อาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 7.35 x 8.85 เมตร และ ศาลาชุมชน ขนาด 8×8 เมตร ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเทพภูเงิน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ซึ่งก่อสร้างโดย ค่ายสถาปัตย์อาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี พตท.หญิงพรเฉลิม เสนาสุข ผู้บังคับกองร้อยตระเวนชายแดนที่ 24 เป็นผู้รับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นด้วยการแสดงจากน้องๆ นักเรียน พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีที่จัดขึ้นอย่างเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

สำหรับน้องๆ ค่ายสถาปัตย์อาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 400,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิ       โนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ ชาวค่ายอาสา กว่า 70 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 – 9 มกราคม 2558 โดยการออกค่ายในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมค่ายอาสาที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ของน้องๆ

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”40″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-06″]