โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 3

สถานที่

โรงเรียนบ้านนาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

สิ่งก่อสร้าง

ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)
ขนาด 6×15 เมตร

ก่อสร้างโดย

กลุ่มนิสิตมอน้ำชี องค์การนิสิต

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น “ตุ้มโฮมภูมิปัญญาบ้านนาสีนวน” ขนาด 12×24 เมตร ให้กับ โรงเรียนบ้านนาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งก่อสร้างโดย กลุ่มนิสิตมอน้ำชี องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นด้วยการแสดงจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่ง พิธีส่งมอบถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีการออกบูทกิจกรรม ร้านค้า และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่น บรรยากาศของพิธีการส่งมอบอาคารสามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ร่วมพิธีได้เป็นอย่างดี

สำหรับ น้องๆ กลุ่มนิสิตมอน้ำชี องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสามาเป็นครั้งที่ 14 แล้ว โดยได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งมีน้องๆ อาสาจำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2557 – 1 มีนาคม 2558

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”44″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-08″]