โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 3

สถานที่

โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ อ.รัษฎา จ.ตรัง

สิ่งก่อสร้าง

อาคารห้องสมุด ขนาด 8×12 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมค่ายอาสานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุด ขนาด 8×12 เมตร ให้กับโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ อ.รัษฎา จ.ตรัง ซึ่งก่อสร้างโดย ชมรมค่ายอาสานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคุณดุสิต ลัคนาสิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เป็นผู้รับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 คณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากนักเรียน พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีส่งมอบกันที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ร่วมพิธีได้เป็นอย่างดี

น้องๆนักศึกษาชมรมค่ายอาสานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้าง จำนวน 353,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งมีน้องๆอาสา กว่า 80 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 – 7 มกราคม 2558 โดยได้จัดกิจกรรมค่ายอาสามาเป็นครั้งที่ 37 แล้ว

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”45″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-10″]