โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

Stu-volunteer-2014-12 (10)

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 3

สถานที่

โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

สิ่งก่อสร้าง

อาคารโรงอาหาร ขนาด 6 x12 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารโรงอาหาร ขนาด 6 x 12 เมตร ให้กับโรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งก่อสร้างโดย ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี คุณดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นผู้รับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 คณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากนักเรียน พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีส่งมอบกันที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ร่วมพิธีได้เป็นอย่างดี

น้องๆนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้าง จำนวน 205,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิ     โนะโมะโต๊ะ ซึ่งมีน้องๆอาสา กว่า 83 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2558 โดยได้จัดกิจกรรมค่ายอาสามาเป็นครั้งที่ 23 แล้ว

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”238″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-12″]

PROJECT :Student Volunteer Camp

โครงการ

ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สถานที่

โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา


สิ่งก่อสร้าง

อาคารโรงอาหาร ขนาด 6 x12 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารโรงอาหาร ขนาด 6 x 12 เมตร ให้กับโรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งก่อสร้างโดย ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครโดยมี คุณดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นผู้รับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 คณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากนักเรียน พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีส่งมอบกันที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ร่วมพิธีได้เป็นอย่างดี

 

น้องๆนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้าง จำนวน 205,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งมีน้องๆอาสา กว่า 83 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2558 โดยได้จัดกิจกรรมค่ายอาสามาเป็นครั้งที่ 23 แล้ว

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-03″]