โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 4

สถานที่

โรงเรียนบ้านท่าแย้ ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งก่อสร้าง

อาคารห้องสมุด ขนาด 6×8 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุชาติ นาคเสวก  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุด ให้กับ โรงเรียนบ้านท่าแย้ ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ก่อสร้างโดย ชมรมวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี เพชรรัตน์ จรูญนารถ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย  เป็นผู้รับมอบอาคารเอนกประสงค์ เมื่อ 17 มกราคม 2559  โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นด้วยการแสดงจากน้องๆนักเรียน บ้านท่าแย้ อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

สำหรับค่าย ชมรมวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน  123,100 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสากว่า 50 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่  22 ธันวาคม 2558 – 17 มกราคม 2559

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”274″ gal_title=”StudentV.Camp-2015-08″]