โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 4

สถานที่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  บ้านแม่สะแงะ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สิ่งก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์ ขนาด 6×17 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ ให้กับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  บ้านแม่สะแงะ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ก่อสร้างโดย ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ดร.ยุพิน บัวคอม ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบอาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2559 โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นด้วยการแสดงจากน้องๆชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  บ้านแม่สะแงะ อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

สำหรับค่าย ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน  204,200 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสากว่า 100 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่  25 ธันวาคม 2558- 12 มกราคม 2559

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”275″ gal_title=”StudentV.Camp-2015-09″]