โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 4

สถานที่

โรงเรียนบ้านนากลาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

สิ่งก่อสร้าง

อาคารเรียน  ขนาด 8.5 x 27 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเรียน ให้กับ โรงเรียนบ้านนากลาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ก่อสร้างโดย ชมรมค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ลวด แก้วไธสงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 บุรีรัมย์  เป็นผู้รับมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นด้วยการแสดงจากน้องๆนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง ซึ่งชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมในพิธีส่งมอบ และให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง

สำหรับค่าย ชมรมค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน  488,500 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสากว่า 100 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม 2559 – 11  มิถุนายน 2559

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”286″ gal_title=”studentV.Camp-2015-11″]