โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

Camp 1-2559_Mathmatic Program, KPRU

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 5

สถานที่

โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งก่อสร้าง

อ่างล้างหน้า ขนาด 2.8×7 เมตร พร้อมโครงหลังคา

ก่อสร้างโดย

ชมรมโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ค่ายชมรมโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 120,000 บาท จากมูลนิธิฯ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสากว่า 50 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่าง วันที่ 7 ถึง 14 พฤศจิกายน 2559

โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช  เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอ่างล้างหน้า ให้กับ โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  ก่อสร้างโดย ชมรมโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ประภาส แสนเตปิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี เป็นผู้รับมอบอ่างล้างหน้า โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆ โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี อีกทั้งพิธีส่งมอบยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและดีใจ ที่เด็กๆ จะได้มีอ่างล้างหน้า ที่เหมาะสม

GALLERY