โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

DSC_471

โครงการ

โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2562


สถานที่

ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี


วันที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563


รายละเอียด

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ (ลำดับที่แปดจากซ้าย)  รองประธานมูลนิ­ธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.จารุรินทร์ ภู่ระย้า (ลำดับที่เจ็ดจากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                 และ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” ปีที่ 4 ให้แก่นักศึกษาทุน จำนวน 163 คน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 9,780,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษาเหล่านี้และสามารถต่อยอดความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้ามากขึ้น โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี นอกจากนี้ในช่วงบ่าย มูลนิธิฯ ยังได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ และกีฬาสีสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุนอีกด้วย