โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

Camp 2-2559_Muslim Club

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 5

สถานที่

มัสยิดบ้านคลองควาย หมู่ที่ 8 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

สิ่งก่อสร้าง

อาคารตาดีกาสอนศาสนาเด็กและเยาวชน ขนาด 20 x 6 เมตร

ก่อสร้างโดย

กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ค่ายกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 140,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสาสมัครกว่า 200 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่าง วันที่ 5 พฤศจิกายน  ถึง 24 พฤศจิกายน 2559

ซึ่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช  เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารตาดีกาสอนศาสนาเด็กและเยาวชน ให้กับ มัสยิดบ้านคลองควาย หมู่ที่ 8 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา โดยมี ลาซิ หะยีอับดุลเล๊าะ     อีหม่ามประจำมัสยิดบ้านคลองควาย เป็นผู้รับมอบอาคารตาดีกาสอนศาสนาเด็กและเยาวชน โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆ และชาวบ้านบ้านคลองควาย โดยน้องๆ ชาวค่ายได้มีการแสดง สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย   

GALLERY