โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

Camp 6-2559_Faculty of Architecture, MMU

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 5

สถานที่

โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 15×12 ตารางเมตร

ก่อสร้างโดย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 160,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสาสมัครกว่า 80 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่าง วันที่ 17-26 ธันวาคม 2559

โดยเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ศรีโรจน์ คล้ายสุบรรณ ผู้แทนมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กับ โรงเรียนบ้านแม่เบิน ตำบลเมืองมาย  อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมี จรุง บุญภิละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล เป็นผู้รับมอบอาคารอเนกประสงค์ โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆ โรงเรียนบ้านทรายมูล อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

GALLERY