โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

Camp 9-2559_Student Organization, MU

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 5

สถานที่

โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 15×21 เมตร

ก่อสร้างโดย

กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่ายกลุ่มนิสิตมอน้ำชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 400,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสากว่า 104 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 13 มกราคม 2560

โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย วุฒิชัย  รังสิมาวงศ์สกุล  กรรมการบริษัทฯ และผู้แทนมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กับ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  โดยมี ไพเราะ  รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบอาคารอเนกประสงค์ โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข และการแสดงจากน้องๆ ชาวค่ายอาสา สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

GALLERY