โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

โครงการ

“ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” ปีที่ 2 ประจำปี 2557


สถานที่

โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี


วันที่

15-16 มกราคม 2558


รายละเอียด

โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นโครงการต่อเนื่องจากการให้ทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของตนเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่จะออกไปสู่โลกของการทำงานจริง นอกจากนั้นแล้วยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่สนใจอยากร่วมงาน หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ ได้เรียนรู้การกรอกใบสมัครงานอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้กรอกใบสมัครไว้ให้กับบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาต่อไปด้วย นอกจากนั้นแล้ว ยังได้มีโอกาสทดลองการสัมภาษณ์งานกับพี่ๆ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อเป็นการฝึกและเรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการสัมภาษณ์งานอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2558 โดยมี นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”52″ gal_title=”help-stu-2014-B3″]