โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 3

สถานที่

โรงเรียนบ้านกอกหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

สิ่งก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6×12 เมตร

ก่อสร้างโดย

กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กับ โรงเรียนบ้านกอกหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ก่อสร้างโดย กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นผู้รับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นด้วยการแสดงจากน้องๆนักเรียนบ้านกอกหลวง และการแสดงดนตรีจากน้องๆ ชาวค่ายอาสา สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

สำหรับค่าย กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว โดยได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสากว่า 50 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2557

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”49″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-02″]