ประวัติ : นักศึกษา

image2

ชื่อ นางสาวปิยธิดา เพิ่มพูน (เบียร์)


การศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ปีการศึกษาที่ได้รับทุน

นักศึกษาทุนโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” รุ่นที่ 7 สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557


ปัจจุบัน

กำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย


คติประจำใจ

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น


ความรู้สึกที่ได้เป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

รู้สึกภูมิใจที่มีคนเห็นคุณค่าในความสามารถและความพยายามของตัวเราเนื่องจากในการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากความสำเร็จ อีกสิ่งหนึ่งที่เราหวังว่าจะได้รับคือ การที่มีคนเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น และยังรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้

ทางมูลนิธิช่วยให้เรารู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่กระตือรือร้นอยู่เสมอ อีกทั้งยังสอนให้เราทำงานเพื่อส่วนรวม ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้


อยากบอกอะไรกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และน้องๆ ทุนรุ่นต่อไป

อยากขอบคุณทางมูลนิธิฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ถ้าหากทางมูลนิธิฯ ไม่มอบโอกาสให้ ดิฉันคิดว่า ดิฉันอาจจะไม่สามารถทุ่มเทกับการเรียนการศึกษาได้มากขนาดนี้ การได้รับทุนจากทางมูลนิธิฯ เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้ดิฉันรู้สึกว่า ดิฉันต้องตั้งใจเรียนให้สมกับโอกาสที่เราได้รับ เพื่อที่เราจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ประเทศชาติ ให้คนในสังคมได้ “กินดี อยู่ดี” อย่างที่ทาง อายิโนะโมะโต๊ะ คาดหวังไว้ และดิฉันอยากจะฝากถึงน้องๆ ทุน รุ่นต่อไปว่า โอกาสไม่ได้มีอยู่มากนัก ฉะนั้นเมื่อเราได้รับโอกาสแล้ว ควรใช้โอกาสที่ได้รับให้คุ้มค่าที่สุด และเกิดประโยชน์มากที่สุด

อยากให้น้องๆ จดจำความรู้สึกของการเป็นผู้รับในครั้งนี้ไว้ แล้ววันนึงเมื่อเราสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้ ก็จงเลือกที่จะให้ เหมือนอย่างที่ทางมูลนิธิฯ และพี่ๆ ทีมงาน ที่คอยเป็นผู้ให้แก่เราเสมอมา..ขอบคุณมากๆ ค่ะ


GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”251″ gal_title=”help-stu08″]