ประวัติ : นักศึกษา

help-stu-12

ชื่อ นางสาวอุทัยยา  เทาศิริ (นวล)


การศึกษา

คณะสหเวชศาสตร์  สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปีการศึกษาที่ได้รับทุน

นักศึกษาทุนโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” รุ่นที่ 5 สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556


ปัจจุบัน

นักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1


คติประจำใจ

Be Courage and Never Give Up.


ความรู้สึกที่ได้เป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ตอนที่ทราบข่าว นวลทราบจากเพื่อนที่รู้จักกันตอนไปสัมภาษณ์ทุนอายิโนะโมโต๊ะ เพื่อนส่งข้อความมาบอกว่าเราได้ทุนนี้ ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆที่อายิโนะโมะโต๊ะจัดขึ้น ดีใจเหมือนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ ^^ และรู้สึกภูมิใจในตนเองค่ะที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้ในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาค่ะ

 


ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมีส่วนช่วยน้องอย่างไรบ้าง

ทุนอายิโนะโมโต๊ะช่วยส่งเสริมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเป็นหลักค่ะ อยู่ที่การจัดสรรเงินของแต่ละคนว่านำไปใช้เป็นค่าหนังสือ ค่าเทอม หรือ ค่าอุปกรณ์การเรียน นอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีระเบียบวินัยทางการเงินมากขึ้น จากการจดบันทึกรายรับรายจ่ายที่ส่งให้พี่ๆค่ะ ทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราติดนิสัยการวางแผนทางการเงิน การบันทึกรายรับรายจ่าย การบริหารเงินที่ได้รับมาจนถึงวัยทำงานเลยค่ะ และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ การที่ทำให้เราได้รับมิตรภาพที่ดีจากการรู้จักเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นครอบครัวอายิโนะโมโต๊ะ ซึ่งเป็นสังคมที่ดีมากค่ะ


อยากบอกอะไรกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และน้องๆ ทุนรุ่นต่อไป

ต้องขอขอบคุณพี่ๆทางมูลนิธิอายิโมะโต๊ะทุกภาคส่วนค่ะที่จัดโครงการที่ดีแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากค่ะ เพราะช่วยสนับสนุนการศึกษาของของเด็กในประเทศอย่างแท้จริง ไม่มีข้อผูกมัดใดๆเลย ดังนั้นอยากฝากให้น้องๆที่ได้ทุนทุกคนตั้งใจเรียนเพื่อจะได้ใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด และที่สำคัญคือควรนำความรู้จากการเรียนมาต่อยอดช่วยเหลือพัฒนาสังคมในด้านที่เราถนัดด้วยค่ะ

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”252″ gal_title=”help-stu-12″]