โครงการ : “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

โครงการ

“ทุนส่งน้องเรียนจบ”


สถานที่

 


วันที่

15 กุมภาพันธ์ 2567


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขอประกาศรายชื่อผู้ผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2567 หรือปีที่ 18 โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน สามารถดูได้จาก Link ด้านล่าง

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับ ปวส.

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับ ปวช

 

 

สำหรับผู้ที่ได้รับทุกการศึกษาทุกคน จะต้องยืนยันตน และเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด

โดยสามารถดูรายละเอียด ได้จาก Link ด้านล่าง หรือ Scan QR Code จากโปสเตอร์

 

https://www.dropbox.com/sh/jstr0d8p37wrsti/AAAen1yor3Woocx4wIJAPtuxa?e=1&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3yrGior3uxqPVXdBvGqDVO_6uHSe1wenoIyMuf-Hdr0EOW_X7RdGfQiMg_aem_AeRcth1xAHEDgTWZ_nf6QKT666p2xe8Jk4M3xpwwFevxAcPlMl63IDtWcFt-GZ19jOhxgNr-5or7z-NVf0eggECu&dl=0

 

 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Facebook Fanpage: Help Student to Graduate Scholarship โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ หรือ

Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย