โครงการ :อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

โครงการ

“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


สถานที่

 


วันที่

8 – 31 ธันวาคม 2566


มูลนิธิฯ ขอเชิญชวนโรงเรียนภายใต้โครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารและโภชนาการ S.M.A.R.T.S. Model school ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของโรงเรียนต้นแบบสำหรับโครงการอาหารกลางวัน

 

🕕 ระยะเวลาการรับสมัคร : 8 – 31 ธันวาคม 2566

 

📱สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://bit.ly/3OEQaSq?r=qr

 

📱ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อเตรียมข้อมูล สำหรับบันทึกลงใน Google Form ได้ที่ :   https://bit.ly/3sT0WxH

 

หรือสามารถ Scan QR Code ได้จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

🎈**สำหรับโรงเรียนในโครงการที่สใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้ารับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางออนไลน์ จากทีมงานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 สำหรับช่วงเวลาในการชี้แจงจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับถัดไป **