โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 4 ประจำปี 2556
โรงเรียน : วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 198 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 19 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 19 พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร แต่ใช้พื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนเป็นสถานที่ในการนั่งรับประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2556 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นำทีมมอบโดย นายสุชาติ นาคเสวก เลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after2013-1

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”80″ gal_title=”50year50school-2013-01″]