ประวัติ นักศึกษาทุนระดับปริญญาโท

Pic_coverMs. Naipapohn Chuenmeechow

ชื่อ นางสาวนัยน์ปพร ชื่นมีเชาว์


ประวัติการศึกษา

2562–2564
ศึกษาวิจัย และ ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2555 – 2559
ปริญญาตรีสาขา โภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะ/สถาบัน สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 – 2554
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขา วิทย์-คณิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

 


ปัจจุบัน

กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น


ความในใจ

ขอบพระคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมากค่ะที่ให้โอกาสดิฉัน และขอบคุณพี่ปุ้มและทีมมากค่ะที่คอยประสานงานและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ

GALLERY