ประวัติ นักศึกษาทุนระดับปริญญาโท

Pic_Ms_Phattharawan9-1

ชื่อ นางสาวภัทรวรรณ หงษ์คำ


ประวัติการศึกษา

2559 – 2562
ได้รับทุนการศึกษาโครงการ ASEAN SCHOLARSHIP ปีที่ 7 ศึกษาวิจัย และ ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวิต มหาวิทยาลัยโตเกียว
ประทศญี่ปุ่น
2553 – 2557
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกรดเฉลี่ย 3.89)
2550 – 2553
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทย์ – คณิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(เกรดเฉลี่ย 3.70)

 


ปัจจุบัน

ศึกษาวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


ความในใจ

ขอขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะที่ได้มอบโอกาสดีดีให้กับลูกเกษตรคนนี้ หนูสัญญาว่าจะศึกษาเล่าเรียนให้เต็มกำลังความสามารถ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการเกษตรของประเทศให้กลายเป็นผู้นำทางการเกษตรของเอเชียและของโลกต่อไป

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”245″ gal_title=”Phattharawan”]