โครงการ : “ASEAN+ONE SCHOLARSHIP” ปีที่ 12

Poster_remind2

“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ขยายเวลาการรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ปีที่ 12 พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในสาขาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

ขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1569, 1560, 1512
อีเมล์ ajtscholarship@gmail.com

คลิก>>> ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร