โครงการ :อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

โครงการ

“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


สถานที่

เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่าน Zoom


วันที่

22-23 กันยายน 2565


โอกาสการรับทุนฯ มาถึงแล้ว เข้ามาฟังรายละเอียดกัน!!!

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และธุรกิจ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิฯ

“AF Online Open House Activity” ช่วงระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่าน Zoom

  • โครงการทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ

ทุนปริญญาตรีสำหรับนิสิต นักศึกษา 8 สถาบันการศึกษา (CU,TU,MU,KU,KMITL,KMUTT,KMUTNB,CMU)

รับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 สำหรับบางสถาบันฯ)

สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

  • โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ

ทุนในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และธุรกิจ

ในระดับชั้นอาชีวศึกษา ชั้นปีที่ 1  และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

  • โครงการทุน ASEAN+ONE

ทุนปริญญาโทศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

 

หมายเหตุ: หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะดำเนินการจัดส่งลิงก์ Zoom ให้ท่านทางอีเมลต่อไป