โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-2017-3

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558
โรงเรียน : บ้านราษฎร์ภักดี ต.ตับเต่า อ.เทิง  จ.เชียงราย
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 300 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 18 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย   เขต 3
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่ปลอดภัยและไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 11 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น อ.ด่านซ้าย จ.เลย  เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพเก่า ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิกามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายชาติชาย วงศ์กิตตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after-3

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”291″ gal_title=”ajinomoto-for-thais-2016-03″]