โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-2017-5

โรงเรียนบ้านคลอง 22

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558
โรงเรียน : บ้านคลอง 22 อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 253 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 12 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่ปลอดภัยและไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 18 พฤศจิกายน  2559

โรงเรียนบ้านคลอง 22  อ.องครักษ์ จ.นครนายก เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพเก่า ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน  2559 นำทีมมอบโดย นายอิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.สุดา      สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after-5

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”295″ gal_title=”ajinomoto-for-thais-2016-05″]