โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-2017-6

โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558
โรงเรียน : บ้านโป่งตะเคียน อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 281 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 20 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่ปลอดภัยและไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 30 กันยายน  2559

โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพเก่า ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในวันที่ 30 กันยายน  2559 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ให้เกียรติรับมอบโดย นายดำเนิน  เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

 

Pic-befor-after-6GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”297″ gal_title=”ajinomoto-for-thais-2016-06″]