โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-2017-9

โรงเรียนบ้านวังบวบ

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558
โรงเรียน : บ้านวังบวบ อ.นาทวี จ.สงขลา
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 117 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 17 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 3
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 28 ตุลาคม 2559

โรงเรียนบ้านวังบวบ อ.นาทวี จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร แต่มีการใช้พื้นที่โรงฝึกงานในการนั่งรับประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นำทีมมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after-9

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”300″ gal_title=”ajinomoto-for-thais-2016-09″]