โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Nutrition-left-2559-5

โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559
โรงเรียน : บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร.  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 199 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 21 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่โรงอาหาร ใช้โรงฝึกงาน เป็นสภานที่ในการรับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 12 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร.  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้โรงฝึกงานเป็นที่รับประทานอาหาร ซึ่งไม่สภาพภายในไม่ปลอดโปร่ง และไม่ถูกสุขลักษณะ  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 69 ของโครงการ โดยได้ทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นำทีมมอบโดย นายพิเชียร  คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายปรีชา บัวกิ่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

สำหรับพิธีส่งมอบอาคารดังกล่าว ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางโรงเรียนและชุมชน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ปลาบปลี้มใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ ให้กับน้องๆ นักเรียน

GALLERY