โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-15

โรงเรียนเทพนรรัตน์

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : เทพนรรัตน์ ตำบลนาคี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 167 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 7 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
สภาพโรงอาหารเดิม : มีโรงอาหาร แต่สภาพชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
วันที่ส่งมอบ : 28 สิงหาคม 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนเทพนรรัตน์ ตำบลนาคี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ”อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 105 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายวีระชัยธีรภาพพจนกุล กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

BA-canteen-2018-15

 

GALLERY