โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-17

โรงเรียนบ้านบึงตะกู

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : บ้านบึงตะกู ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 121 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 11 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : มีโรงอาหาร แต่สภาพชำรุกทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
วันที่ส่งมอบ : 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนบ้านบึงตะกู ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 107 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

BA-canteen-2018-17

 

GALLERY