โครงการ : “พัฒนาคุณภาพชีวิตครูอาสา”

Baan Po Sor School (2)

โครงการ

โครงการ ”พัฒนาคุณภาพชีวิตครูอาสา” อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


สถานที่

โรงเรียนบ้านโพซอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


จำนวนนักเรียน/ครูอาสา

430 คน/31 คน


ก่อสร้างที่พักครู

ขนาด 8 x 10.65 เมตร (จำนวน 3 ห้องนอน 1ห้องน้ำ)

งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

300,000 บาท

รายละเอียด

มูลนิธิฯ นำโดย นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นายสุรเดชเธียไพรัตน์ กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่ นายก่อเกียรติ สอนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพซอและโรงเรียนบ้านโพซอ (สาขาบ้านอูหลู่) และ นายทักษิณ นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ เป็นผู้รับมอบฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ.4 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 5 เมษายน 2559

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการจัดทำโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู” และมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครู เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มูลนิธิฯ นำทีมโดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงานมูลนิธิฯ และ อาจารย์สุรเดช พหลโยธิน ประสานงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมคณะทีมงาน มจธ. เดินทางไปส่งมอบอาคารบ้านพักครู ที่ โรงเรียนบ้านโพซอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มูลค่ารวม 600,000 บาท รับมอบอาคารโดย นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 พิธีส่งมอบเป็นไปอย่างเรียบง่าย อบอุ่นและประทับใจในการต้อนรับของครู นักเรียนและชาวบ้านในชุมชน

GALLERY